Welkom

Laat u inspireren door een psychotherapie op maat waarbinnen iedereen de mogelijkheid heeft zich vrij uit te drukken over elk onderwerp dat hem of haar bezighoudt. Van realiteit tot fantasie, belangrijk is dat niemand zich gelimiteerd voelt in het spreken.

FullSizeRender (1)akopie

Hoe verloopt een consultatie?

Jens Anthoons