Praktijk

Tijdens een of meerdere verkennende gesprekken wordt ruimte gegeven aan een brede exploratie van de problematiek en de context waarbinnen deze zich manifesteert. Deze manier van werken mondt uit in een therapeutische context (face à face) waarbinnen de klachten beluisterd worden en zodoende ook een plaats krijgen van waaruit iets in beweging kan worden gezet. Dit kan ook in de vorm van een (psycho)analyse. Psychoanalyse (de divan) wordt gekenmerkt door een opstelling die de censuur afzwakt en de vrije associatie vergemakkelijkt.

Naast individuele psychotherapie (zowel voor jongeren, adolescenten, volwassenen als ouderen) kan ook worden gekozen voor koppeltherapie. Wanneer de klachten zich hoofdzakelijk manifesteren in de relatie tot een partner, kan het belangrijk zijn deze klachten te leren begrijpen vanuit wederkerige achterliggende dynamieken die met elkaar in de knoop of in conflict kunnen raken. Er is nooit een eenduidige oplossing verbonden aan een psychotherapie, ook niet bij koppels. Het is wel een bewuste confrontatie met een permanent zoeken naar het vervolg. De therapeut helpt u verder op weg.

Met welke klachten kan ik hier terecht?

Jens Anthoons