Curriculum

Van opleiding klinisch psycholoog (UGent) erkend door de psychologencommissie en bijkomend geschoold tot psychoanalytisch psychotherapeut (UGent). Mijn permanente vorming verliep in een eerste tijd via de Belgische School voor Psychoanalyse, momenteel ben ik aangesloten bij de Section clinique van le Champ freudien. Lid van de Beroeps Unie van Psychologen, de Association des Psychologues Praticiens d’Orientation Psychanalytique en de Association Professionnelle des Psychologues cliniciens de la Parole et du Langage

Meer informatie terug te vinden via links.

Psycholoog Brussel – psychotherapie & psychoanalyse